Skip to main content

Anne-Stine Johnsbråten har jobbet med personlige prosjekter de siste seks årene. Selv om hun har bakgrunnen fra den klassiske dokumentariske tradisjonen, har Johnsbråten formet sin egen vei utenfor avis- og magasinverdenen. Hun jobber ofte over lengre perioder, og kombinerer reportasje med portrettering for å undersøke temaer som kjønn, identitet og diskriminering både i Norge og i utlandet. Hennes intime fargearbeid har en følsomhet og dybde som fanget NJPs interesse. Hennes ønske om å fokusere på ungdomskultur i Oslo har potensiale, og vi er overbevist om at Johnsbråten vil bruke sine sterke sider i dette prosjektet.

Utdrag fra prosjektbeskrivelsen:

Volla vs. Keeg – ungdomskultur i Oslo

«Hvordan er det å vokse opp i Oslo i dag? Hvordan oppfatter ungdom i Oslo seg selv? I rapporten ‘Ung i Oslo 2012’ viser NOVA til at det er store forskjeller mellom bydelene i Oslo. Rapporten deler byen opp i tre: Oslo vest på den ene siden, og sentrum og Oslo øst som representanter for østkanten på den andre – og disse kan på mange måter sees på som motpoler til hverandre. Hvilket utslag gir dette i ungdomskulturen i Oslo? Hvordan forholder ungdommen seg til klasseskillet i byen? Med prosjektet ønsker jeg å følge ulike ungdomsmiljøer fra ulike bydeler i Oslo parallelt. Jeg vil skildre skolehverdagen, være med når ungdommene henger med venner, på ungdomsklubben, få et innblikk i festkultur, russetid og fritidsaktiviteter. Det vil være viktig for meg å skildre hjemmene og relasjonene i de forskjellige familiene. Jeg ser for meg å følge èn til to hovedpersoner i hvert miljø, og jeg ønsker å fokusere på ungdom i alderen 14-19 år.»

This site is registered on wpml.org as a development site.