Skip to main content

Norwegian Journal of Photography har nå åpnet for søknader til den neste runden.
Frist for å sende inn materiale er 9. oktober 2023. Vi ber deg lese nøye retningslinjene for innlevering.

Generelt

Du må sende inn en prosjektidé og 30 fotografier som viser ditt eget fotografiske uttrykk. I tillegg ønsker vi en CV. Fotografiene kan enten være hentet fra et allerede pågående uavhengig prosjekt, eller fra et tidligere gjennomført prosjekt som fortrinnsvis viser din evne til å fortelle en historie i bilder, eller til å skildre et bestemt tema/miljø dokumentarisk. Rediger nøye. Redaksjonen er ute etter personer som har sterk evne til visuell historiefortelling. En alminnelig portfolio av tilfeldige bilder er ikke ønskelig.

Spesifikasjoner

Lag én hovedmappe som inneholder alt materialet, heretter kalt hovedmappe. Hovedmappen skal gis ditt etternavn og fornavn, eks. Olsen_Per

Bildene

30 fotografier, 2000 piksler på lengste side. Leveres i JPEG-kvalitet 8. Svart/hvitt-bilder kan leveres som Grayscale. Du må navngi hver enkelt bildefil, slik at de ligger i den rekkefølgen du ønsker at juryen skal se historien. For eksempel Olsen_Per01.jpg, Olsen_Per02.jpg, Olsen_Per03.jpg også videre. Bildetekster skal være lagt inn i metadata, slik at de kan leses ved juryering på skjerm. Hvis flere enn 30 bilder sendes inn, vil bildene over nummer 30 bli slettet og ikke vurdert. Legg bildene i hovedmappen.

Tekst

Presentasjonen/beskrivelsen av prosjektet (lengde maks 600 ord), samt en CV, legges som to separate Word-filer / tekstfiler i hovedmappen. Husk å oppgi kontaktinformasjon: e-post, telefon, adresse og link til eventuell nettside. Gi også disse ditt navn: Olsen_Per_presentasjon og Olsen_Per_CV.

Innsendelse

Materialet, som skal ligge i EN hovedmappe, sendes til Fritt Ord med overføringsprogrammet WeTransfer (www.wetransfer.com).

Send til følgende e-post. adresse: njp@frittord.no  

Supplerende materiale, som bøker og/eller avisutklipp, kan også sendes inn. Opplys om antall og hva slags materiale som ligger ved i et eget følgebrev. Hvis du sender inn med brevpost, merk konvolutten med «Norwegian Journal of Photography», og send alt materiale til:

Fritt Ord, Uranienborgveien 2, 0258 Oslo.

Frist

Materialet skal være mottatt innen klokken 23.59 mandag 9. oktober 2023. Postsendelser skal være stemplet senest 9. oktober 2023. Følges ikke disse spesifikasjonene, står redaksjonen fritt til å diskvalifisere søkeren/søkerne. 

Spørsmål om innlevering kan rettes til NJPs redaksjon ved Rune Eraker, e-post: rueraker@online.no, eller til Fritt Ord ved Bente Roalsvig, e-post: bente.roalsvig@frittord.no

Deltakende fotografer

De fotografer som blir plukket ut til å delta i NJP de kommende to årene, og som takker ja til dette, forplikter seg samtidig til å være tilgjengelige enkelte datoer i løpet av perioden. Dette gjelder blant annet redigeringsmøter, workshops, seminarer og gjennomganger. Fotografen plikter også å publisere det ferdige arbeidet først i boken Norwegian Journal of Photography og eventuelt stille ut fotografier/vise bilder på utstillinger, seminarer og foredrag. Fotografene som velges ut, forplikter seg også til å overholde frister som blir satt for innlevering av materiale. 

De deltakende fotografene må også stille sitt fotografiske arbeid tilgjengelig for publisering på NJPs nettside, NJPs Facebook-side og NJPs Instagramkonto. Materialet må også kunne brukes i forbindelse med presseomtale av NJP.

Lykke til!

Ofte stilte spørsmål

1. Kan jeg sende inn søknad selv om jeg ikke er profesjonell fotograf?

2. Jeg har ekstramateriale jeg ønsker å sende inn. Kan jeg det?

3. Jeg har søkt flere ganger tidligere, men ikke blitt tatt opp. Kan jeg søke til denne runden også?

4. Jeg bor ikke i Oslo. Vil jeg ha mulighet til å kunne delta på alle arrangementene til NJP?

5. Når får jeg svar på søknaden min?

6. Koster det noe å søke?

7. Hvor mange fotografer plukkes ut?

8. Hva ser redaksjonen etter når de velger ut fotografer?

9. Jeg er ikke norsk og bor ikke i Norge, kan jeg søke NJP?

10. Jeg har ikke et prosjekt med 30 gode bilder. Hva gjør jeg da?

This site is registered on wpml.org as a development site.