Skip to main content

Ulla Schildt er allerede godt i gang med sitt bidrag til Norwegian Journal of Photography. Hun ser på hvordan mennesker forholder seg til naturen når den er plassert i museer og zoologiske hager.

Hennes fotografi står plassert i både det dokumentariske og kunstneriske. Schildts bilder er ofte stramme i form og fotografen legger mye vekt på lys og farger.

Ulla Schildt er fra Oulu i Finland, bosatt i Norge, og har studert fotografi ved Dublin Institute of Technology og Universitet i Helsinki. Hun har hatt flere utstillinger i både Norge og internasjonalt.

 

Utdrag fra prosjektbeskrivelsen:

Borders Of Knowledge  / After Dark 

«After Dark, er tredje og siste del av et større prosjekt med tittelen Borders of Knowledge.

Første del, Fantasies and Distant Tales of the Removed, er en studie av zoologiske hager og naturhistorisk museer som steder hvor menneskene kan oppleve naturen på en behagelig måte i trygge omgivelser.

Andre del, A Rare Visitor, viser hvordan vi bevarer og presenterer naturen i museer og hager. Valget av presentasjonsform på disse stedene viser hvordan vi forholder oss til naturen. Motivene fokuserer på arkitekturen og det som er bak kulissene – arkivene, de vitenskapelige samlingene og  gjenstandene.

Tredje og siste del, After Dark, peker på menneskets fremmedgjorthet i forhold til naturen og konsekvensene av dette. Jeg stiller spørsmål ved hvordan fremtiden vil være om vi bare kan oppleve naturen i kunstige omgivelser.

After Dark er delvis basert på WWFs Living Planet Report 2014. Ifølge rapporten er verdens totale dyrebestand halvert de siste 40 årene.  Jeg ønsker å innhente informasjon om årsaken til denne utviklingen og vise det enorme tapet av dyreliv visuelt. Jeg ønsker at fotografiene skal visualisere det som er gått tapt. Eksempelvis fuglefjell uten fugler eller historien om Geirfuglen som ble utryddet på 1800 tallet blant annet som følge av behovet til verdens naturhistoriske museer om å ha et eksemplar i sin samling.  En annen mulighet vil være å kartlegge ulike forskningsprosjekter som prøver å ”restaurere” natur og dokumentere dette arbeidet.»

This site is registered on wpml.org as a development site.