Skip to main content

Morten Andersen er en av Norges mest profilerte, uavhengige fotografer. Hans  fotografiske uttrykk befinner seg i skjæringspunktet mellom dokumentar og kunst.

Han har hatt en imponerende produksjon av fotobøker (i alt 18 siden 1999) og en rekke større og mindre fotokunstutstillinger. Denne gangen går han inn i et langtidsprosjekt som utforsker de virkelig store millionbyene i den tredje verden, med sin ofte enorme ekspansjon, i et befolknings- og miljøperspektiv.

Morten Andersen er utdannet ved ICP i New York (1990-91). Vi tror at Morten, med sin lange erfaring fra egne uavhengige prosjekter, vil være en ressurs for alle NJP#3 deltakerne.

Utdrag fra prosjektbeskrivelsen:

«I følge FN lever i dag mer enn halvparten av verdens befolkning i byer og endeløse urbane områder hvor befolkningen øker raskere enn den kan telles. De største, og raskest ekspanderende byene finnes i dag i Asia, Sør Amerika og Afrika hvor store befolkningsgrupper forflytter seg til byene pga. fattigdom og ulevelige kår på landsbygda.

Med de utfordringer som denne dramatiske urbaniseringen fører med seg; overbefolkning, sosiale forhold, klima- og miljøendringer osv. vil jeg fotografere i noen utvalgte byer i de ikke vestlige delene av verden hvor utviklingen skjer raskest.

Det vil ikke bli et typisk dokumentar eller reportasje prosjekt, men en historie basert på de møtene, erfaringene og opplevelsene jeg vil ha underveis. Personlig og subjektivt, men med utgangspunkt i de høyst reelle problemstillingene nevnt ovenfor vil jeg samtidig si noe om utviklingen av verden i dag.»

Se mer av Morten Andersens tidligere arbeider på hans nettside.

This site is registered on wpml.org as a development site.