Skip to main content

Ivar Kvaal er et nytt talent med en fotografisk stil som er gjenkjennbar i hans redaksjonelle arbeid så vel som i hans konseptuelle personlige prosjekter. Denne evnen til konstant å jobbe på tvers av sjangere gjorde Kvaal til et naturlig valg for NJP-redaksjonen. Kvaals bilder er ofte lyriske og har et fiktivt preg, og han viser en sikkerhet i bruk av lys og form som avdekker skjønnhet i de subtile detaljene i bildene. Redaktørene i NJP verdsetter Kvaals evner til å jobbe med prosjekter over lengre perioder, og er interessert i å se hva han vil oppdage i sitt prosjekt fra Hessdalen. Han jobber for tiden med bokoppdrag og utstillinger og dessuten med oppdrag for både norske og utenlandske magasiner.

Utdrag fra prosjektbeskrivelsen:

Hessdalen

«Hessdalen hadde allerede begynt å bli tappet for livskraften, menneskene, da de første lysene begynte å dukke opp i dalføret. I et klima som historisk og tradisjonelt sett ikke har vært det mest åpne med tanke på mellommenneskelige relasjoner, og i en tid hvor den kalde krigen fortsatt omga Skandinavia med en ramme av usikkerhet og hemmelighetskremmeri, tok det lang tid før noen våget å snakke om det de så. Ikke engang naboer visste at de var vitne til det samme, kveld etter kveld, i en dal som i økende grad mistet sine innbyggere. I desember 1981 var det ikke lenger noe poeng i å spekulere for seg selv. Lysene i Hessdalen hadde skint sterkt nok til å tiltrekke seg oppmerksomhet fra andre enn bare bygdefolket. Med pressens inntog i den ellers lite besøkte dalen startet et helt nytt kapittel i bygdas historie. Fra å være et tettsted med lite spektakulære fasiliteter – en kirke, et forsamlingshus, en landhandel – ble Hessdalen nå et samlings- og referansepunkt for et bredt spekter av mennesker hvis eneste fellestrekk var at de var på leting etter noe de ikke visste hva var.»

This site is registered on wpml.org as a development site.