Skip to main content

Fotografen viser en klar vilje til å utvikle seg, og har en rekke gode fotografier som gjør at dette prosjektet og hennes portfolio peker seg ut som en sterk kandidat. Prosjektet til Larsen grep redaksjonen umiddelbart, og er en spennende måte å se det norske samfunnet på anno 2011. Det er et prosjekt som hun har arbeidet med i over ett år, og hvor det langsiktige engasjementet trer tydelig fram. Samtidig knytter hun sammen norske forhold med områder og mennesker som bor på den andre siden av jorden på en intelligent måte.

Utdrag fra prosjektbeskrivelsen:

Avstandsmødre

«Hvert år reiser kvinner fra hele verden til Norge for å jobbe. Mange av disse kvinnene er mødre. De reiser fra barna sine med ett mål for øye: å kunne sikre sine barn en bedre fremtid. I mitt påbegynte arbeid fotograferer jeg kvinner fra fire ulike kulturer (Filippinene, Romania, Russland og Nigeria) som har dette til felles. Jeg skildrer mødrene både i Norge og i hjemlandet. 

I vårt velferdssamfunn blir det stadig mer vanlig for norske familier og arbeidsgivere å ansette lavtlønnede utenlandske arbeidere. Dette medfører store sosiale forandringer i lokalsamfunnene som de kommer fra. Barn vokser opp hos besteforeldre, tanter og onkler, og i ekstreme tilfeller blir barna sendt på barnehjem eller overlatt til seg selv. 

Prosjektet vil vise årsakene til arbeidsemigrasjon og utfordringer i hverdagen til familiene som er igjen i hjemlandene og kvinnenes situasjon i vertslandet Norge. Det er aktuelt å rette søkelyset mot samfunn hvor flere og flere barn vokser opp uten nære omsorgspersoner og å undersøke konsekvensene av omsorgssvikt for barna. Veier verdien av materielle goder og tilgang til utdannelse opp for fraværet av mor?»

This site is registered on wpml.org as a development site.