Skip to main content

En klar stemme og en fotograf som de siste årene har vist enorm fremgang. Gjestvang har en tydelig egen stil – ren, enkel, men samtidig innholdsrike bilder med sterke øyeblikk og gode portretter. Måten å bygge opp serier/reportasjer på er gjennomført og overbevisende. Prosjektet er interessant og allerede påbegynt. NJP-redaksjonen mener fotografen er inne i et prosjekt som det både er viktig å fortelle, og som vil fortsette å utfordre fotografen.

Utdrag fra Prosjektbeskrivelsen:

Everybody Knows This is Nowhere

«Øverst på Norgeskartet, omgitt av Barentshavet og med grense til Finland og Russland, ligger Øst-Finnmark. Fraflytning og mangel på arbeidsplasser truer eksistensgrunnlaget til mange små lokalsamfunn i denne delen av landet vårt. Privatisering av fiskeindustrien på 70-tallet har etterlatt deler av regionen i et slags vakuum; nedlagte fiskebruk, tomme hus og ledighet er en del av virkeligheten.

Ungdommene i Øst-Finnmark representerer framtida, og i ung alder må de forholde seg til om de skal bli boende på hjemstedet eller forlate opphavet. Tenåringer her møter andre utfordringer enn ungdom i resten av landet. De har den samme populærkulturelle inputen som annen ungdom i den vestlige delen av verden, samtidig er de så uendelig langt unna der det skjer. Livet deres utspiller seg i ekstreme omgivelser, hvor vill natur, store avstander, mørketid og midnattssol spiller en viktig rolle.

Mens prosjektet skildrer samfunnsmessige utfordringer knyttet til fraflytting og lokalsamfunn kontra globalisering, ligger det kunstneriske fokuset i å portrettere og formidle følelsene dette skaper hos ungdommene som lever på disse stedene. Jeg ønsker å fange spenningen mellom det de er opptatt av og drømmer om, og virkeligheten rundt dem: deres tanker om framtida, lengselen etter å utforske verden og båndene til hjemsted og familie.»

This site is registered on wpml.org as a development site.