Skip to main content

Honerud arbeider med to verk under NJP-perioden, Reality Slipped Into a Symbol, og Regarding the Pain of the Future.

Reality Slipped Into a Symbol, er avsluttende del av et større arbeid fra flykningleieren Moria camp på øya Lesvos i Hellas. I dette arbeider er alle fotografiene manipulert. Ved å manipulere bildene ønsker jeg å få betrakteren til å stille spørsmål om sannhetsverdien i fotografiene. I en verden full av manipulerte fotografier, er det forunderlig at vi i mange sammenhenger fortsatt leser fotografier som sanne. For vi vet at de lett kan manipuleres, og at historien endres etter hvor man retter kameraet, likevel stoler vi på fotografiet. Jeg tror dette har med at vi leser fotografiet nærmest intuitivt, at vi i liten grad skiller mellom hva vi ser og hva vi føler i det vi avleser bildet foran oss.

Det visuelle uttrykket med lag, synlig manipulasjon og nærmest en voldsutøvelse over bilde, fortsetter jeg med i det andre verket:

Regarding the Pain of the Future

Her følger jeg redningsinstanser, frødyrkere, hageentusiaster, flyktninger, militære, natur og ungdom og andre rundt om i Norge, Australia og Europa. Hvordan forbereder vi oss på kriser, og hvordan forholder vi oss til fremtiden?

Etter en tidsepoke med modernitet og individualisme, er ikke lenger ideen om fremtiden bare fylt av muligheter. Muligheten til å oppfylle sine drømmer er igjen blitt avhengig av et destruktivt ytre. Kampen for å redde planeten virker ikke håpefull, verken med tanke på klimautviklingen eller sannsynligheten for radikale endringer i adferd eller politikk;

Populistisk politikk og ikke-demokratiske bevegelser vinner stadig terreng.

Menneskeheten har alltid levd med truende krise, men sett fra en kosmopolitisk og vestlig kulturell sfære er det en forandring. I kjernen av modernistisk popkultur er ideen om at fremtiden alltid skal bli bedre en nå, et iboende element. Selvrealisering og hvem du ønsker å være, har på mange måter vært adskilt fra presset, kreftene og tilfeldighetene til verden rundt.

Kort sagt, koblingene av selvet/verden og fremtid/tid vil bli rekalibrert.

Om Hilde:

Hilde Honerud (f. 77) er utdannet ved Kunsthøyskolen i Oslo avdeling Kunstakademiet og Napier University i Edinburgh. Hun er førsteamanuensis i fotografi ved Universitetet i Sørøst-Norge. Honerud har de senere årene stått bak en rekke utstillinger, seminarer, publikasjoner og vitenskapelige artikler. I 2018 var hun fylkeskunstner i Buskerud, hun har hatt separatutstillinger på blant annet Rake visningsrom i Trondheim, Kunstmuseet Nord-Trøndelag, Tenthaus, Fotogalleriet i Oslo, Buskerud kunstsenter i Drammen, Bærum kunsthall, NITJA Senter for samtidskunst i Lillestrøm, MELK og QB i Oslo. Hun har blitt kjøpt inn av private og offentlige samlinger og mottatt en rekke priser. Honerud bor i Kongsberg og har atelier i Vestfossen.

Arbeidene til Hilde Honerud ligger tett på en journalistisk, dokumentarisk stil, men motivene er langt unna det klassiske katastrofefotografiet.

Honerud knytter det funderende, politiske og ordinære sammen til en fortelling og undersøker det komplekse forholdet mellom form og innhold.

Gjennom en formal tilnærming, ønsker Honerud å undersøke hvordan prekære politiske og sosiale forhold kan oppleves gjennom det hverdagslige og gjenkjennelige. Gjennom sine fotografier forsøker hun å smelte sammen våre liv gjennom dagligliv og nærhet, og på den måten trekker hun frem både det lille og det store livet.

Nettside: http://www.hildehonerud.com

This site is registered on wpml.org as a development site.