Skip to main content

Christian Belgaux vil i sitt prosjekt dokumentere Europas identitetskrise, og han beskriver en rekke situasjoner som har oppstått i samme tidsrom; Brexit, flyktningkrise og nye nasjonalistiske strømninger, en rekke aktører forsøker å benytte seg av kaoset for å dra Europa, og den Europeiske Union spesielt, i ulike retninger.

Med dette bakteppet er han interessert i å se på disse store ideologiske og politiske dragkampene som pågår bakenfor nyhetsbildet.

Belgaux skriver:

«Europas historie har alltid vektet tungt på nåtiden. Men i motsetning til andre perioder med omveltninger, er de ideologiske strømningene og prosessene som endrer Europas identitet idag mindre synlige. Angrep på institusjoner og lovverk, et stengt byråkrati og en fragmentert medievirkelighet og ekkokammere med mange parallelle narrativer. Hvordan forholder vi oss til slike komplekse ting i fotografiet?»

De siste årene har fotografen jobbet med et prosjekt basert på dette, hvor han under reiser i 19 av kontinentets land har arbeidet instinktivt med primært to spørsmål: Hvordan påvirkes det offentlige rom av de ulike omveltningene i Europa? Hvordan benyttes den europeiske historien i politikken, og hvordan fremtrer den i arkitekturen av Europa idag?

Christian Belgaux har valgt å jobbe dogmatisk ved å velge bort aktive historier til fordel for en essayistisk tilnærming, som han mener gjør at arbeidet potensielt kan ha en mer ekspansiv kraft, og nå et emosjonelt plan selv uten sterke enkelthistorier.

Han skriver videre i sin prosjektbeskrivelse:

«Det er samtidig et portrett av Europa i vår tid. Jeg har forsøkt å lage bilder som er funderende, og å la bildene være informert av postkoloniale og identitære spørsmål, som jeg ser på som grunnleggende for riftene både innad i de forskjellige landene men også innad i EU-blokken.»

This site is registered on wpml.org as a development site.