Skip to main content

Damian Heinisch, Elin Høyland, Fred Ivar Klemetsen, Katinka Goldberg, Line Søndergaard, Monica Strømdahl, Paul S. Amundsen og Therese Alice Sanne er med i den fjerde runden av Norwegian Journal of Photography.

Gruppen som ble valgt i år er ganske todelt. Noen har et mer tradisjonelt dokumentarisk uttrykk og andre et mer kunstnerisk og tildels konseptuelt uttrykk, forteller Rune Eraker, som er en av tre NJP-redaktører.

De åtte fotografene ble valgt ut på grunnlag av deres søknader av Eraker, Laara Matsen og Espen Rasmussen. Totalt ble det sendt inn rundt 60 søknader til NJP, og fotografenes bilder og prosjektbeskrivelser ble vurdert før redaktørene plukket ut de som blir med i den fjerde runden.

Samling i september
Fredag 21. april ble de presentert for publikum under boklanseringen hos Fritt Ord. Dagen etter møttes fotografene for å presentere sine prosjekter og diskutere det videre arbeidet.

Nå skal fotografene få tid til å komme i gang med sine prosjekter og ta bilder. Neste samling er i begynnelsen av september hvor vi skal se på hverandres bilder og stake ut kursen videre. Men før den tid vil de få individuell veiledning og oppfølging av oss redaktører, sier Rune Eraker.

Åtte fotografer
I løpet av perioden vil det være en rekke samlinger der fotografene og redaktørene diskuterer historiene. I tillegg samles de til en tre dagers workshop i Holmsbu, hvor en eller flere eksterne mentorer inviteres inn. Til slutt starter det endelige redigeringsarbeidet til boken, der også forlegger Gösta Flemming i Journal spiller en vesentlig rolle.

Denne gangen er det åtte fotografer med. I runde tre var det ni fotografer. Hvorfor varierer dere antall deltakere?

Vi har ikke et fast måltall i NJP for hvor mange fotografer vi tar med, men det har tidligere ligget på mellom åtte og ti. Flere forhold spiller inn, blant annet skal det ikke være for mange like uttrykk og innholdet må være variert. Redaktør Gösta ivrer alltid for mer plass til den enkelte og vil dermed heller ha færre enn flere. Og til syvende og sist handler det om hvor mange som er så gode, både når det gjelder fotografiene og når det gjelder idè og prosjekt, at det er vanskelig å la være å ta dem med, forteller Rune Eraker.

Blikk utenfra
Eraker forteller at han og de to andre redaktørenes rolle er å komme med et blikk utenfra på prosjektene fotografene jobber med, samt å sveise gruppen tett sammen.

Vi gir et blikk utenfra, både på de individuelle bildene de tar og på helheten i prosjektet. I tillegg prøver vi å gjøre de trygge på hverandre og fortrinnsvis også på seg selv dersom det trengs. Og så kobler vi også inn tidligere NJP-deltakere for å skape et større miljø innenfor uavhengig dokumentarfotografi, sier redaktøren.

Søknadskravene for NJP er 30 fotografier, som et påbegynt prosjekt, samt en prosjektbeskrivelse som søkeren ønsker å jobbe med i løpet av programmet. Hva bør neste rundes søkere tenke på?

Søkere som sikter seg inn på neste omgang bør spesielt være oppmerksomme på at vi ser etter fotografer som skiller seg ut med et eget uttrykk og som er konsistente i sin stil. Å vise oss at en er flink til å ta flere forskjellige typer fotografi har ingen applauderende effekt. De 30 bildene som sendes inn kan godt være fra to prosjekter, men det jeg nevnte gjelder også her. Dessuten håper vi å se flere samfunnsengasjerte historier, gjerne kanskje fra den store verden?

This site is registered on wpml.org as a development site.