Skip to main content

Fem dager med Alex Webb og Rebecca Norris Webb som mentorer. Innsikt i radiodokumentar. Råd og bildegjennomgang fra Josh Lustig i Panos Pictures. Workshopen på Holmsbu inneholdt både frustrasjon, nye oppdagelser og lærdom.

Temaet var først og fremst bilderedigering. Magnum-fotografen Alex Webb var, sammen med sin partner Rebecca Norris Webb, ansvarlig for at de ti NJP-fotografene (Marie Sjøvold, Eivind H. Natvig, Oddleiv Apneseth, Karin Beate Nøsterud, Helge Skodvin, Andrea Gjestvang, Ellen Lande Gossner, Ingvild Vaale Arnesen, Monica Larsen og Linda Bournane Engelberth) gjennomredigerte sitt foreløpige prosjektmateriale. Bilder ble printet og hengt på veggene, mens de to mentorene gikk gjennom fotografiene, flyttet printer og snakket om forskjellige måter å presentere en historie på.

Bilder som Par
«Det er uttalige måter å sette sammen en historie på. Ofte ser vi etter bilder som kan fungere som par. Det kan være sammenfallende former, farger eller symboler som gjør at to bilder vil kunne stå mot hverandre. Andre ganger fungerer det best å la enkeltbilder stå alene, enten fordi de er sterke i seg selv, eller fordi de ikke fungerer sammen med andre fotografier.»

«Vi bruker mange uker, ofte måneder, på bilderedigering i forbindelse med bokprosjekter. Vi henger opp fotografiene, redigerer og tar de ned igjen. Etter en pause på noen dager, starter vi på nytt igjen», fortalte Rebecca og Alex.

«Bøker kan bygges opp på forskjellige måter. Felles er at de bør ha en rytme. Hvor starter du historien? Skal temperaturen opp eller ned? Skal bildene bygge opp mot noe, som et klimaks? Skal du samle grupper av bilder i forskjellige deler av boken? Det er en rekke spørsmål man må stille seg og jobbe med», sa de to mentorene.

Ny Oppgave Hver Ettermiddag
Hver ettermiddag fikk fotografene en ny oppgave med redigering som tema. Hver morgen var det gjennomgang, der de to mentorene ga sine råd og viste hvordan de tenkte i forhold til det enkelte prosjekt.

«Noen av prosjektene her kan redigeres på hundre forskjellige måter, som for eksempel Natvigs historie om Norge. Mens andre prosjekter er stramme i utførelsen og dermed er det også begrenset hvor mye vi kan forandre på rekkefølgen», fortalte Webb, og viste blant annet til Oddleiv Apneseths portrettserie tatt med panoramakamera. Webb gikk også gjennom enkelte av sine egne bøker og berettet om arbeidet med redigeringen av dem.

Og for fotografene, ble det en prosess som både var lærerik og ga nye ideer til videre arbeid med prosjektene, men også førte til frustrasjon.

«Vi er ikke her for å gi dere de endelige svarene. Disse dagene handler like mye om at dere skal stille spørsmål ved arbeidene deres. Står dere igjen til slutt med mange ubesvarte spørsmål, vi det gi dere et grunnlag for videre jobbing med prosjektene,» sa Alex Webb.

Den siste dagen i Holmsbu endte med at fotografene limte printer inn i små bøker, med den endelige redigeringen av bildene. Gruppen gikk også gjennom sine prosjektbeskrivelser, og fikk råd for hvordan tekstene til prosjektene bør utformes.

Skifte Innen Fotografi
I tillegg til Webb og Norris, hadde NJP-gruppen besøk av Josh Lustig, ansvarlig for oppdragsfotografering i Panos Pictures, i tre dager. Han gikk gjennom fotografenes arbeider, deltok i redigeringsprosessene og ga råd om alt fra bokprosjekter til fotografering for magasiner og aviser.

«I Panos ser vi et skifte innen fotografi. Tidligere hadde vi mange oppdrag for tradisjonelle klienter som aviser og magasiner. I dag ser vi at mer og mer kommer fra organisasjoner og NGOer», fortalte Lustig. Han gikk også gjennom måter å markedsføre seg på som fotograf, og viste eksempler på hvordan enkelte Panos-fotografer hadde nådd frem med sine prosjekter.

Han viste alt fra små bøker og hefter som presenterte en enkelt fotografs prosjekt, til hvordan andre hadde trykket opp bildene i bøker sponset av bokkjøpere på forhånd. «Dagens marked krever at man som fotograf ikke bare er kreativ i selve fotograferingen. Man må også være smart i markedsføringen og i arbeidet med å skaffe midler til et prosjekt. Mange fotografer velger å utelate publisisten og heller stå for utgivelsen selv.»

Radiodokumentaren
Kari Hesthamar besøkte Holmsbu torsdag ettermiddag. Hun er prisvinnende journalist fra NRK Radiodokumentaren, og fortalte om arbeidsmetoder innen sitt fagfelt.

«Den gode historien fortelles ofte via enkeltpersoner, eller en begrenset gruppe mennesker. Vi bruker god tid på produksjonene, og er til stede under de viktige øyeblikkene i historiene», sa Hesthamar. Mange av eksemplene hun spilte for NJP-gruppen, var nære og personlige dokumentarer.

NRK-journalisten fortalte at de er i tett dialog med de involverte i dokumentarene. «Noen ganger legger vi lydopptakeren sammen med de vi følger, og lar den ta opp alt som skjer. Men dette krever at de er inneforstått med hva vi gjør, og at vi sammen i etterkant blir enige om hva som kan brukes», fortalte hun.

De ti fotografene er nå halvveis i sine prosjekter med tanke på NJP-publisering. I mai skal materialet leveres inn og da fortsetter arbeidet med å samle det i en bok.

This site is registered on wpml.org as a development site.