Skip to main content

 

Fritt Ord og NJP-redaksjonen har fått inn svært mange gode søknader om deltakelse i denne første utgaven av Norwegian Journal of Photography. Boka, som vil bli utgitt høsten 2012 og lanseres internasjonalt, vil bli til på bakgrunn av en prosess hvor de valgte fotografene følges opp gjennom masterklasser og personlig veiledning.

Underveis vil work-in-progress bli tilgjengelig på www.njp.no. Norsk dokumentarfotografi har hatt en markant nivåhevning de siste 10-15 årene, og det er åpenbart at flere enn de ti kunne vært valgt. Når vi har falt ned på disse ti, er det fordi vi tror at nettopp disse har den fotografiske kvaliteten og engasjementet som kreves i slike prosjekt som skal gå over tid. Samtidig velger vi oss disse ut fra en vurdering av at denne gruppen til en viss grad utfyller hverandre og vil dra nytte av hverandres erfaringer og ulike tilnærmingsmåter. Sist, men ikke minst, er disse i en situasjon hvor muligheten for å ta steget ut internasjonalt med arbeidene, vil være av potensielt stor betydning.

Med Norwegian Journal of Photography (NJP) etablerer Fritt Ord i samarbeid med fotografene og billedredaktørene Rune Eraker, Laara Matsen og Espen Rasmussen et forum for uavhengig dokumentarfotografi. NJP vil utgi en bok i stort format som tar sikte på å presentere det ypperste innenfor norsk dokumentarfotografi. En arena hvor uavhengige fotografer som arbeider i feltet mellom det tradisjonelle pressefotografiet på den ene siden og kunstfotografiet på den andre, kan få vist frem sine prosjekter i sin fulle bredde. Et miljø som kan oppmuntre og kritisere arbeidene.
Se www.njp.no

Se de utvalgte fotografene her!

 

This site is registered on wpml.org as a development site.